WESPRZYJ NAS!

To dzięki Tobie możemy rozwijać naszą kampanię! Każde wsparcie zostanie wykorzystane na rozwój projektu.

serduszka DZIĘKUJEMY! serduszka

 

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:
77 1240 6074 1111 0010 3072 2313 (Marzenia Mają Kolor)

 


Wybierz jedną z kwot przekazywanej darowizny:

49 zł
30 zł
19 zł
Chcę osobiście wybrać inną kwotę darowizny
Choose one of the following donation amounts:

49 PLN
30 PLN
19 PLN
I want to personally choose the amount of donation
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 27-27a
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 45c